Udruzenje Anesteticara Srbije predstavnistvo

Zaječar

U Zdravstvenom centru Zaječar razvoj anestezije je pratio razvoj hirurških grana. Prema protokolima iz1958/59, etarsku anesteziju su davali bolničari (Mihajlo, Leka, Nikola, Divinka i Anka Pikula) preko maskeSchimmelbouch. Još uvek se prepričavaju anegdote njihovog anesteziološkog rada.1959. i 1960. godine dolaze obučeni tehničari (Mirko Santrač, Radovan Stanković i Slobodan Dinić). Onisu u periodu 1963-1965. bili na doškolovavanju za anesteziološkog tehničara i po povratku su radili: nahirurgiji Mirko Santrač, na ginekologiji Radovan Stanković-Batko, i ortopediji Slobodan Dinić. Njima se1971. godine pridružuje Novica Hadžimilić. Nakon njihovih doškolovavanja kupljeni su prvi anesteziološkiaparati opremljeni bocama O2 i N20. 1973 godine je kupljen Dragerov pulmomat Assistor, koji jepostavljen u šok sobi i povremeno radio do januara 2004. godine.

Anesteziološki tehničari (njih 12) obučavani su u Službi anestezije i reanimacije.
Od formiranja Službe za anesteziju i reanimaciju služba sem osnovnog rada anestezije i reanimacije vršipratnju u transportu teško obolelih i povređenih bolesnika u više zdravstvene ustanove.
U Službi za anesteziju i reanimaciju su do 1992. godine dežurali anesteziološki tehničari bezanesteziologa. Od 1992. godine formirana je dežurna ekipa anesteziolog i anesteziološki tehničar u 24satnoj pripravnosti za transport bolesnika u više centre. Od decembra 2004. godine uvodi se u dežurstvopripravni anesteziolog.Sem inhalacione i intravenske anestezije, koja se izvodi od pre formiranja službe, poslednjih godina sejedna trećina datih anestezija u Zdravstvenom centru uradi u regionalnoj anesteziji. Služba od 2003.godine radi u epiduralnoj analgeziji bezbolni porođaj. Sa kupovinom nervnog stimulatora otpočećelokalna anestezijska blokada perifernih živaca i terapija bola.Prva spinalna anestezija je urađena 13. juna 1988. godine. Na godišnjem nivou uradi se kod 400bolesnika. Prva epiduralna anestezija je urađena septembra 1988. Godišnje se uradi kod oko 80bolesnika.
Evropska agencija za obnovu i razvoj dodelila je Službi za anesteziju i reanimaciju u periodu od 2002-2004. godine tri anesteziološka aparata marke Fabius, tri respiratora marke Savina i defibrilator EKGmonitor. U isto vreme iz Nemačke donacije Službi je dodeljeno pet EKG monitora, koji su u funkciji. Prvadva EKG monitora, od kojih je jedan sa perkutanom oksimetrijom, dobijena su 1998. godine. Iste godinedobijena su dva Megamed anesteziološka aparata.Od 1972. godine u Službi se od anestetika koristi Halothan, Ketalar, Epontol. Neuroleptanestezija seizvodila od 1970. godine (dr Stanojević - lični kontakti). Danas se kao osnovni inhalacioni anestetik koristiSevoran, intravenski Fentanyl, Rapifen, Propofol. Koristi se Pavulon i Norcuron od nedepolarizantnihrelaksanata i Leptosukcin i Esmeron od depolarizirajućih relaksanata. Od lokalnih anestetika Marcain.Dečije anestezije se izvode sa anesteziološkim sistemom Magill. On je u upotrebi od 1965. a dva Cunovasistema su u primeni od 1972. godine. Do 1991. godine za tonzilektomije se koristila Boy Davisova
špatula. Od 1991. se tonzilektomije izvode anestezijom sa orotrahealnom intubacijom. U isto vreme seuvodi u primenu anesteziološki sistem sa Rubenovom valvulom i Emona sistem donet iz UKC Ljubljana
Ovako koncipirana, edukovana i opremljena Služba za potrebe anestezije izvodi anestezije na Hirurškom,Urološkom, Ortopedskom, Ginekološko-akušerskom, ORL, Maksilofacijalnom, Očnom i Odeljenju dečijehirurgije. Godišnji broj svih datih anestezija je 2800.

 

 

Fill the correct name

Incorrect email

Enter your message

Uspešno ste poslali poruku