Udruzenje Anesteticara Srbije predstavnistvo

Somobor

OPŠTA BOLNICADR.R.SIMONOVIĆ”-SOMBORODELJENJE INTENZIVNE NEGE I REANIMACIJE-ODSEK ANESTEZIJA

ANESTETIČARI,KO SMO MI?

- Anestetičar u Srbiji je profesionalac obučen/a za rad u svim uslovima i sa ostalim pratećim priborom i opremom za monitoring u operacionim salama, jedinicama za intenzivno lečenje i oporavak.

Domen rada somborskih anestetičara:

Anestetičari su obučeni za rad i asistenciju anesteziologu pri uvodu pacijenta u opštu anesteziju-bilo da se radi o uvodu u opštu endotrahealnu,opštu intravensku,opštu anesteziju postavljanjem laringealne maske,inhalacionu,analogo sedirajuću.Anestetičari su obučeni za uvod pacijenta i u regionalnu anesteziju-centralne i periferne blokove.

Na odeljenju hitne hiruške službe dežuraju anestetičari za hitne prijeme ,obučeni za prijem i obradu hitnih pacijenata.Zbrinjavamo intoksikacije,reanimacije,saobraćajne nezgode i mnoga druga hitna stanja u svim granama medicine vođeni znanjem i veštinama.Sada radimo u 10 operacionih sala;tri hirurške,dve OTO,dve ginekološkoakušerske,jednu urološku,jednu ORL,jednu oftalmološku,kako i za potrebe CT-a,bronhoskopija i postavljanje CVK na internom odeljenju za hemodijalizu.

Osnivač odeljenja somborske intenzivne nege i reanimacije je prim.dr Milana Tucaković 1971.godine.Prvi lekar se prima na specijalizaciju 1964.godine.Do tada sunarkozudavali bolničari,babice,medicinske sestre a kasnije i anestetičari uz kontrolu i odgovornst hiruruga.Godine 1971.osnovan je odsek za anesteziju i reanimaciju pri hirurškom odeljenju,a 1975.god.osnovano je samostalno odeljenje anestezije i intenzivne terapije.Od godine 1985.postoje tri odseka na odeljenju:anestezija,intenzivna terapija i preanesteziološka ambulanta..Godine 1988.preseljenjem u novi hirurški blok dobijeni su daleko bolji i komforniji uslovi za rad.Najveća iskušenja odeljenje preživljava od 02.05.1991.god.kada postaje ratna bolnica i kada je do 12.10 1992.god.kroz odeljenje prošlo 202 ranjenika a ukupno zbrinuto 1120 ranjenika.Somborski anestetičari

Rad somborskih anestetičara piše svoju istoriju još od 1976.godine.Anestetičari su radili samostalno uz nadzor i kontrolu anesteziologa koju su bili deficitni na odeljenju.1976. godine anestetičarka Rada Čota radi samostalno uz kontrolu anesteziologaa zatim 1980. I Vera Kovačev.Znanje i manuelne veštine stiču od anesteziologa.U to vreme se radilo na aparatima za anesteziju:Sutjeska,Agripa,Sula 19.Danas ,one prenose znanje mlađim koleginicama.Uvek su tu uz nas,rame uz rame,da poboljšaju kvalitet našeg rada I istrajnost u ovom našem poslu.

Sada radimo u 10 operacionih sala na aparatima Fabius Tiro.Odsek somborske anestezije danas čini 18 anestetičara koji rade u operacionom bloku,dežuraju u hitnoj hiruškoj službi.Aktivni smo u edukativnim radovim

GALERIJA SLIKA

Aparati za anesteziju na kojim radimo

. 22 P P

Preoperativna priprema pacijenta je veoma bitna,zato smo mi anestetičari tu da pružimo ruku pacijentu,pokažemo zainteresovanost za njegovu bolest i pozitivan ishod lečenja.Prijrm hitnih stanja na odeljenju hitne hiruške službe.Operacija carski rez se radi u opštoj i spinalnoj anesteziji.

Intubacija video laringoskopom.

Priprema materijala i pacijenta za spinalnu anesteziju.

Znanje stičemo od naših anesteziologa.Hvala im na tome.

Aktivno se družimo sa našim anesteziolozima i nakon napornog rada u operacionom bloku .

 

Fill the correct name

Incorrect email

Enter your message

Uspešno ste poslali poruku