POKAŽIMO KOLIKO ZNAMO – KOLIKO SMO SPREMNI DA UČIMO

…OVAKO SMO POČELI…

Udruženje Anestetičara osnovano je 10.oktobra 2008. god. u Beogradu kao strukovno udruženje medicinskih sestara i tehničara na anesteziji.

Na osnivačkoj Skupštini koja je održana u KBC ,,Dedinje“, u prijateljskoj atmosferi, usvojen je Statut Udruženja i utemeljene smernice za dalji rad.

Menadžment Udruženja aktivno radi na informisanosti i edukaciji medicinskih sestara i tehničara na anesteziji u celoj zemlji.

Ciljevi Udruženja Anestetičara su jasno deklarisani a najznačajniji su:

· Afirmacija anestetičara – poboljšanje uslova rada, položaja, statusa

· Uspostavljanje saradnje i komunikacije medju anestetičarima

· Uspostavljanje veza sa evropskim i svetskim organizacijama
· Podizanje nivoa stručnog znanja anestetičara, kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i učešće na međunarodnim i domaćim stručnim i naučnim projektima
· Doprinos razvoju Anesteziologije kroz naučnu i teoretsku obradu dostignutih rezultata i primeni tih dostignuća u savremenom radu

OPTIMISTIČKI PROGRAM UDRUŽENJA ANESTETIČARA

SPECIJALISTIČKE STUDIJE – PROFIL ANESTETIČAR

Davno su učeni ljudi rekli veliku životnu istinu “Pazi šta želiš, jer to može i da ti se ostvari“. Udruženje Anestetičara poučeno jednom takvom životnom istinom-zaplovilo je u realizaciju jednog velikog projekta – SPECIJALISTIČKE STUDIJE – PROFIL ANESTETIČAR.

Iskreno i čvrsto verujemo da smo na pragu jednog od naših primarnih zadataka u Udruženju anestetičara, a to je da Anestetičari Republike Srbije u 21. veku dobiju adekvatno obrazovanje - obrazovanje koje zaslužuju kao jedni od najeminentnijih profila zdravstvene struke.

Kako je svaki put do zvezda posut trnjem, svesni smo činjenice da ogroman rad i trud stoji pred nama. Ali isto tako - izazovi i težina našeg posla očeličili su nas i reč nemoguće ne postoji u svakodnevnom  rečniku Anestetičara.

Odgovornost koju osećamo prema sebi,ali i budućim pokoljenjima daje nam dodatnu snagu da hrabro koračamo ka zacrtanom cilju.

Verujemo da timski rad koji će obuhvatiti profil anestetičara u celosti,kao i pojedinačni rad naših najeminentnijih stručnjaka iz oblasti anesteziologije i obrazovanja mora kulminirati uspehom.

Kao jedna od najvažnijih premisa našeg budućeg programa svakako je i to da Specijalističke studije za Anestetičare moraju osigurati:

  1. Poznavanje nauke na kojima se temelji opšta zdravstvena nega.
  2. Poznavanje etike struke
  3. Poznavanje opštih načela zdravlja
  4. Odgovarajuće kliničko iskustvo
  5. Aktivno sudelovanje u praktičnoj nastavi
  6. Odgovarajuće iskustvo u radu sa članovima ostalih profesija u zdravstvenom sektoru.

Verujuću u Nas i Vaše tj. Naše Udruženje znamo da uspeh prati hrabre.

Udruženje Anestetičara