Udruženje Anestetičara osnovano je 10. oktobra 2008.god. u Beogradu kao strukovno udruženje medicinskih sestara i tehničara na anesteziji.

Naša Misija

Edukacija

Organizacija kongresa sa međunarodnim karakterom i aktivna učešća sa predavanjima visokih stručnjaka sa ciljem podizanja nivoa znanja u svim poljima anestezije

Podrška

Pružanje podrške i savetovanje naših kolega u zemlji, kao osnov za lakše suočavanje sa izazovima koj se postavljaju pred nama anestetičarima

Unapredjenje

Postizanje visokog stepena uslova i organizacije rada kroz praćenje svetskih standarda

Sponzori: